Kurssit

Monni-ryhmän oppilailla on mahdollisuus opiskella verkkokursseja ryhmäkurssimuotoisesti, erityisopettajan tuella ja itsenäisesti. 

Ryhmäkurssit

Ryhmäkurssilla tarkoitetaan aikataulutettua ja ohjattua verkkokurssia, jolla kurssin jäsenet etenevät suurin piirtein samaan tahtiin. Ryhmäkurssilla järjestetään myös reaaliaikaisia opetustuokioita verkkoneuvotteluohjelman välityksellä. Osa tehtävistä tehdään myös esimerkiksi kurssin keskustelualueella yhdessä keskustellen. Ryhmäkursseja järjestetään äidinkielestä, englannin ja ruotsin kielestä sekä matematiikasta.

Tukikurssit

Tukikursseilla erityisopettaja ohjaa itsenäisten nonstop-kurssien suorittamista käsittelemällä opiskeltavia asioita verkkoneuvotteluohjelman (AC) välityksellä. Tukikursseja on kuluvana lukuvuonna järjestetty mm. kemiasta. fysiikasta, biologiasta sekä 8-luokan matematiikasta.

Nonstop-kurssit

Nonstop-kurssit ovat ryhmäkursseihin verrattuna hieman itsenäisempi opiskelumuoto, sillä nonstop-kursseille voi ilmoittautua milloin tahansa ja kurssilla voi edetä omaan tahtiin. Vaikka nonstop-kurssi on ryhmäkurssiin verrattuna itsenäisempi opiskelumuoto, on myös nonstop-kurssilla opettaja tukeamssa oppimista ja kurssin etenemistä. Monnissa opiskelevilla oppilailla on myös mahdollisuus osallistua erityisopettajan tukemille nonstop-kursseille. 

Taito- ja taideaineiden opetus järjestetään räätälöidysti kunkin oppilaan omassa koulussa.