perjantai 4. marraskuuta 2016

Monnin pikkusisko Monni Online on alkanut
 
Marraskuun ensimmäisenä päivänä alkoi virallisesti Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Monni Online hanke. Hankkeessa pilotoidaan Etelä- ja Pohjois-Savon alueella toimintamallia, jossa oppilaan päättötodistuksen saaminen turvataan yhdistämällä tuettua etäopiskelua ja moniammatillisia lähitoimijoiden palveluja. Tässä sulautetun oppimisen mallissa hyödynnetään verkkovälitteistä oppimisympäristöä sekä videoneuvotteluyhteyden kautta tapahtuvaa erityisopettajan tukea sekä aineenopetusta

Verkko-opintojen suorittamisen tueksi luodaan yhteistyöverkosto paikallisten koulujen ja nuorisotyön toimijoiden kanssa. Lähitoimijat tukevat nuoren opiskelua ja opintojen etenemistä sekä elämänhallintaa. He saattelevat nuoren perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ja turvaavat niihin kiinnittymistä. Hankkeessa toimitaan yli hallinto- ja ammattirajojen niin, että saadaan räätälöityä jokaisen nuoren tarpeita parhaiten tukeva etenemisen polku. Nivelvaiheessa kouluun kiinnittymisen tukemiseksi jokaiselle nuorelle nimetään oma neurospsykiatrinen valmentaja, joka työskentelee oppilaan kanssa sekä perusopetuksen päättövaiheessa että toisen asteen opintojen alkaessa.

Nyt hankeen alkaessa kartoitetaan Itä-Suomen alueen tilannetta sekä poikkeuksellisin opetusjärjestelyin etenevien oppilaiden että heille suunnattujen palvelujen osalta. Elokuussa 2017 opintonsa aloittavaan pilottiryhmään valitaan mukaan sellaisia tukea tarvitsevia nuoria, jotka ovat vaarassa jäädä ilman mahdollisuuksia toisen asteen opintoihin.  Lukuvuoden 2017 - 2018 ajan kestävien perusopetuksen päättövaiheen opintojen sekä valmennuksen tavoitteena on turvata riittävän hyvän päättötodistuksen saaminen ja toisen asteen opintoihin kiinnittyminen syksyllä 2018.

Monni Online hankkeen pyrkimyksenä on mallintaa hallintoalojen yhteistyössä toteutettavaa nuoren kehitystä ja kouluun kiinnittymistä tukevaa toimintatapaa. Sen tuloksena syntyy työkaluja ja toimintamalleja, joiden avulla voidaan räätälöidä yksilöllisiä verkko-opetusta ja lähitukea sisältäviä etenemispolkuja perusopetuksesta toiselle asteelle. 

Hanke kestää vuoden 2018 loppuun asti. Lisätietoja hankkeesta antaa projektipäällikkö Johanna Sergejeff, johanna.sergejeff@valteri.fi.