torstai 19. kesäkuuta 2014

Oppilasvalinnoista

Monni-hanke järjesti loppukevään 2014 aikana oppilashaun, jonka myötä haettiin oppilaita elokuussa 2014 käynnistyvään pilottiryhmään. Oppilashaun aikana Monni-hanketta markkinoitiin sekä Oppimis- ja ohjauskeskus Mikaelin että Otavan Opiston ja erityisesti nettiperuskoulun verkkosivujen kautta. Lisäksi markkinoinnissa hyödynnettiin suoria kontakteja eri yhteistyötahoihin.

Kaiken kaikkiaan hakijoita oli 14, joista pilottiryhmään valittiin seitsemän oppilasta. Monni-hankkeeseen valittiin sellaisia nuoria, jotka eivät pysty osallistumaan lähiopetukseen omassa koulussa esimerkiksi sosiaalisista tai terveydellisistä syistä johtuen. Monnin myötä tarjoamme näille nuorille mahdollisuuden opiskella perusopetuksen päättövaiheen opinnot verkkovälitteisesti ja tuetusti aineenopettajien sekä erityisopettajan tukemana. Pääasiassa oppilaat tulevat opiskelemaan 9. luokan opintoja, joskin osa oppilaista täydentää opintojaan myös 8. luokan opintojen osalta.


Oppilashaun myötä hanke on herättänyt runsaasti kiinnostusta, mikä heijastelee suurta tarvetta erilaisille räätälöidyille ja yksilöllisille oppimisratkaisuille. Tässä blogissa tulemme kertomaan hankkeen edistymisestä. Lisäksi toivomme, että blogi toimii keskustelufoorumina, jossa voimme laajemmin keskustella aiheesta. Blogin kirjoittajina toimivat muun muassa Monni-hankkeen koordinaattori Johanna Juvonen, nettiperuskoulun vetäjä Sanna Lappalainen sekä verkkokurssien aineenopettajat.