keskiviikko 27. elokuuta 2014

Uutisista poimittua

Yle uutisoi tänään, kuinka homekoulut ajavat lapsia kotiopetukseen. Artikkelissa esitetyn arvion mukaan sisäilmaongelmat ovat yleistyneet, minkä myötä myös yhä useampi lapsi tai nuori otetaan kotiopetukseen.

Sisäilmaongelmien yleistyminen ilmeni myös Monni-hankkeen opiskelijaksi hakemisen vaiheessa, sillä saimme paljon tiedusteluja sekä hakemuksia erityisesti sisäilmaongelmista kärsiviltä nuorilta ja heidän perheiltään. Jo hakuvaiheessa tuli selväksi, että tarve erilaisille räätälöidyille ratkaisuille on suuri.

Monni-hankkeessa pystymme tarjoamaan yhden mahdollisuuden opintojen jatkamiseen tilanteissa, jolloin oppilas ei voi syystä tai toisesta johtuen opiskella omassa oppilaitoksessaan. Näin koulunkäynti ei kariudu esimerkiksi koulun sisäilmaongelmiin. Monni-hankkeen pilottiryhmän oppilaat eivät kuitenkaan ole kotiopetuksessa, vaan oppilaat säilyvät lähettävien koulujen oppilaina ja yhteistyötä tehdään oppilaiden, huoltajien sekä koulujen kanssa. Ensisijaisena tavoitteenamme on auttaa kouluja väliaikaisten ratkaisujen laatimisessa, jotta oppilaan etu toteutuisi ja koulunkäynti voisi jatkua ilman keskeytyksiä.  

Artikkeli on luettavissa kokonaisuudessaan Yle:n verkkosivuilla.