maanantai 5. syyskuuta 2016

 Elokuun aikana Valteri Mikaelin auton on voinut nähdä eri puolilla Suomea ohjaavien opettajien risteillessä oppilaiden aloituspalavereissa. Tapaamisissa on sovittu yhteistyön muodoista sekä opintojen etenemisestä yhdessä oppilaan, lähikoulun, huoltajien ja muiden toimijoiden kanssa.

 Lukuvuoden käynnistyessä aloitti opintonsa  15 oppilasta Monni-hankkeen tuella. Heistä kahdeksan oli "uusia" ryhmäläisiä ja seitsemän jo edellisvuonna aloittaneita. Pääosa oppilaista tekee yhdeksännen luokan oppimäärää ja tavoitteena on perusopetuksen päättötodistuksen saaminen viimeistään kevätlukukauden 2017 päätteeksi.

Nyt syyskuun alussa lähes kaikki oppilaat ovat päässeet hyvään opiskeluvauhtiin ja ensimmäiset kurssisuoritukset alkavatkin valmistua. Useimmat oppilaat aloittivat urakkansa osallistumalla englannin kielen ryhmäkurssille, jossa opettajana toimii Otavan Opiston nettiperuskoulun aineenopettaja Miia Sivén. Myös fysiikan tukikurssi on ollut suosittu ja kahdeksan oppilaan voimin perehdytään sähköopin saloihin. Jokainen oppilas etenee omalla räätälöidyllä oppimispolullaan omassa tahdissaan hyödyntäen Muikku-oppimisympäristöä. Opintojen sisällöllisissä asioissa, aikatauluttamisessa sekä oppimisympäristöön liittyvissä kysymyksissä sparraavat Mikaelin ohjaavat opettajat Tiina ja Johanna.