Oppilaitokset

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Mikael

Valteri on Opetushallituksen toimialaan kuuluva valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus, jolla on kuusi toimipistettä eri puolilla Suomea. Mikael on Valterin Mikkelissä sijaitseva toimipiste. Valterin tehtävänä on täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja sekä tukea lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin.

Mikaelista oppimisen kanssa toimivat ammattilaiset voivat saada koulutusta, ohjausta, konsultaatioita, oppimateriaaleja ja tukea työhönsä, kun lapsi tai nuori kohtaa vaikeuksia oppimisessaan. Oppilaille tarjoamme oppimisen tukea mm. arviointi- ja tukijaksoja, valmennusta ja tukikeskusteluja sekä joustavia opetuspalveluja. Toimintaamme kuuluu myös ryhmässä tapahtuvaa oppimisen tukemista ja kuntoutusta. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan myötä palvelukeskuksessa tuotetaan oppimateriaaleja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin. 

Otavan Opisto / nettiperuskoulu

Nettiperuskoulu on osa Otavan Opistoa, joka on perustettu vuonna 1892. Nettiperuskoulussa aikuisopiskelija voi opiskella joko aiemmin keskeytyneet perusopetuksen opinnot loppuun tai koko aikuisten perusopetuksen oppimäärän verkko-opintoina. 

Otavan Opisto on sitoutumaton kansanopisto, jonka tehtävänä on täydentää olemassaolevaa koulutustarjontaa sekä etsiä vaihtoehtoisia polkuja opettamiseen ja oppimiseen. Opisto toimii oppimisen laboratoriona ja palvelee erilaisia oppijoita aikuisten perusopetuksen lisäksi muun muassa aikuislukiossa, vapaan sivistystyön kentällä, maahanmuuttajien koulutuksessa, opettajien täydennyskoulutuksissa ja erilaisissa hankkeissa sekä verkossa että lähellä.