keskiviikko 27. huhtikuuta 2016

Perusopetuksen päättövaiheen opintoja verkossa

Monni on valtakunnallisesti palveleva verkkovälitteinen tuetun oppimisen polku perusopetuksen päättövaiheen opintoihin. Monnin verkko-opinnot yhdistettynä lähikoulun tukeen palvelevat sellaisia tehostetun tai erityisen tuen piirissä olevia oppilaita, joiden opiskelu omassa koulussa ei syystä tai toisesta ole mahdollista.
 Opinnot koostuvat yhdessä tehtävän oppimissuunnitelman mukaisesti Otavan Opiston nettiperuskoulun verkko-opinnoista sekä Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Mikaelin erityisopettajan tuesta. Opintoihin kuuluvat myös lähikouluun suoritettavat taito- ja taideaineet sekä muut yhdessä sovittavat kokonaisuudet. Oppilaat säilyvät lähikoulujen oppilaina.

Verkko-opintoja suoritetaan
-  ryhmäkursseina, jolloin oppilailla on yhteinen aikataulu ja yhteistä aineenopettajan antamaa verkko-opetusta;
- nonstop –kursseina, jotka suoritetaan itsenäisesti Muikku oppimisympäristöön sekä
- tukikursseina, joissa erityisopettaja auttaa nonstop-kurssien suorittamisessa
Erityisopettaja tapaa oppilaita säännöllisesti verkossa sekä ryhmässä että yksilöllisesti. Opintojen tavoitteena on päättötodistuksen saaminen.

Hakeminen
Monni-hankkeessa on avattu oppilashaku elokuussa 2016 alkavaan ryhmään. Mukaan otetaan ensisijaisesti sellaisia oppilaita, joilla on yhdeksännen luokan opinnot suorittamatta. Mikäli oppilas on siirretty vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen, ei aikaisemman vuosiluokan osittain puuttuvat kurssit estä hakemista. Haku päättyy 20.5.2016 ja oppilasvalinnat tehdään toukokuun loppuun mennessä.

Opetushallitus rahoittaa hanketta vuoden 2016 loppuun asti. Jatkorahoitusta on haettu seuraaville vuosille. Mikäli ulkopuolista rahoitusta ei saada, on kunnalle oppilaasta aiheutuvat kustannukset 500€/opiskelukuukausi 1.1.2017 lähtien.

Hakulomake löytyy kohdasta "Hakeminen"

Lisätietoja
Johanna Juvonen                                                    Tiina Pilbacka-Rönkä
029 533 2110                                                              029 533 2163
johanna.juvonen@valteri.fi                               tiina.pilbacka-rönkä@valteri.fi